SORUMLULUK SİGORTALARI

İşveren Hukuki Sorumluluk Sigortası

İşyerinde meydana gelebilecek iş kazalarına karşı işvereni güvence altına alan bir sigortadır. İşverenin hukuki sorumluluğu nedeniyle zor durumda kalmasını önleyen bu sigorta sayesinde, iş kazasına uğrayan işçiler veya işçilerin hak sahipleri tarafından işverenden talep edilecek tazminat talepleri karşılanır.

Üçüncü Şahıs Hukuki Sorumluluk Sigortası

Üçüncü Şahıs Hukuki Sorumluluk Sigortası sigorta ettireni 3.şahıslara verilecek bedeni ve maddi zararlara karşı güvence altına almaktadır.

Ürün Sorumluluk Sigortası

Ürün sorumluluk sigortası hatalı üretim, hatalı ambalajlama ve etiketleme, yetersiz bilgi verilmesi ve tanıtım, hatalı dizayn vb. gibi nedenler ile, 3. şahısların uğrayabilecekleri bedeni ve maddi zararlardan dolayı, ürünü üreten, dağıtan veya satışını yapan işletmelerden talep edecekleri tazminatları karşılamaktadır.

Ürün sorumluluk sigortası sadece üreticiler değil ürünün satışını ve dağıtımını yapan toptancılar, distribütörler ve perakende satıcılar tarafından da kullanılmaktadır.

Mesleki Sorumluluk Sigortası

Avukat, mali müşavir, mimar, mühendis v.b. serbest meslek sahiplerini, mesleklerinin uygulanması sırasındaki yetersiz ve/veya hatalı işlemleri sonucunda, üçüncü şahıslara verebilecekleri zararlar nedeniyle ödemek zorunda kalacakları tazminatlara karşı koruma sağlar.

Tehlikeli Maddeler ve Atık Mali Sorumluluk

Tehlikeli Maddeler Ve Tehlikeli Atık Zorunlu Mali Sorumluluk Sigortası; tehlikeli atıkları, yanıcı, parlayıcı ve yakıcı maddeleri üreten, depolayan, nakleden veya satan firmalar için hazırlanmış bir sigorta paketidir. Tehlikeli Madde ve/veya Tehlikeli Atık’ın neden olabileceği zararlara karşı üçüncü kişilere ödenecek tazminatları teminat altına alan bir sorumluluk sigortasıdır.

Bizimle İletişime Geçin