NAKLİYAT SİGORTALARI

Ticaret hayatınızdaki ihracat, ithalat, transit ve yurtiçi sevkiyatlarınızda risk ve ihtiyaçlarınıza uygun poliçelerle teminat sunmaktayız. Yükün satıcısı veya alıcısı veyahut taşınan yükle menfaat ilişkisi olan herkes, bu sigortayı yaptırabilir.

Nakliyat sigortası olarak Taşımacılık yapan firmaların, ister fiili taşıyan ister aracılık eden firma olsunlar, taşıdıkları yükün sahibine karşı hukuki sorumlulukları vardır. Taşıma konusu yüklerin, taşıyıcının sorumluluğundayken poliçeye konu bir tehlikeye maruz kalması, hasar veya zıyaa uğraması neticesinde ortaya çıkan taşıyıcının hukuki sorumluluğu, bir limit dahilinde bu sigorta ile teminat altına alınır.

Nakliyat sigortası altında yat sigortası ile de yatınızın denizde veya karada kışlaması esnasında yat sahibine güvence veren 12 ay boyunca kesintisiz teminat sağlayan poliçelerimizle tüm risklere karşı sigortalanabilmektedir.

Bizimle İletişime Geçin