KEFALET SİGORTASI

Kefalet sigortasında sigorta şirketi, borçlunun sözleşmeden ve/veya kanundan doğan yükümlülüğünü yerine getirmemesi riskine karşı alacaklıya düzenlediği kefalet senedi bedeline kadar kefil olan bir sigorta türüdür ve geleneksel sigorta uygulamalarından ziyade banka teminat mektubuna alternatif bir finansal enstrüman niteliğindedir. Yurtdışında yaygın olarak kullanılmakta olan kefalet sigortasında teminat mektubu masrafları ülkelere ve bölgelere göre farklı oranlar göstererek karşılanmaktadır.

İmalat, yapım-onarım, enerji ve alt yapı sektörleri gibi bu alanlarda hizmet vermekte olan şirketlerde kefalet sigortası ile teminat işlemleri yapmaktadır. Teminat olarak gösterilmekte olan bu sigorta müşterilere ve şirketlere büyük bir avantaj sağlarken aynı zamanda başınıza gelebilecek her duruma karşı bir önlem amacı ile yapılmaktadır. Aynı zamanda bu tarz bir iş sektöründe müşteriler ve şirketler tarafından kefalet sigortası yaptırmak zorunlu bir istek haline de getirilmektedir.

· Genel olarak bakıldığında, lehtar olan üçüncü kişi bu süreç boyunca karşılaşabileceği zararları sigortalı kişi adına telafi etmekte olan bir mekanizmadır.

· Kefalet sigortası kapsamında sözleşme yapmış olan sigorta şirketi, sigortalı kişinin kefili olmaktadır. Sigortalı kişi, lehtar olan borç durumunu yerine getirmemesi halinde lehtarın maruz kalmış olduğu zararları tazmin etme durumunu taahhüt etmektedir.

· Sigorta ürünleri arasında farklı bir sistemde işleyen kefalet sigortası, aslına bakıldığında teminat mektubu işlevine sahip olan bir sigorta ürünüdür.

· Borçlu bankalar nezdinde yer alan kredi limitlerinin tüketilmemesi adına sigortalı kişiler için ek bir avantaj durumu sağlamaktadır.

Kefalet sigortası şirketleri gerekli durumlarda ek bilgi ve belgeler isteyebilirler.

· Lehtar Kurum Bilgisi

· Kefalet Teminat Türü

· Kefaletin Vadesi

· İhale Tarihi

· Kefalet Tutarı

· Sigortalı / Borçluya Ait Bilgiler

· Vergi Levhası

· Ticaret Sicili Gazetesi

· Vergi Beyannamesi

· Mizan

· Bilanço

· Gelir Tablosu

· Son İmza Sirküleri

· Findeks Raporu

Bizimle İletişime Geçin